Baltic Armaments Ascention Logo

Kuulipildujad

Kuulipilduja (MG) on täisautomaatne (automaatselt laadiv) tulirelv, mis on mõeldud püsivaks otsetuleks vintpüssi padruniga (5.56 või 7.62 NATO). Teised automaattulirelvad, nagu automaatsed pumppüssid ja automaatrelvad (sealhulgas ründerelvad ja lahingpüssid), on tavaliselt mõeldud pigem lühikese kestvusega valanguks kui pideva tulejõu andmiseks ja neid ei peeta tõelisteks kuulipildujateks.

Minigun on 7,62×51 mm NATO kuueraudne pöörlev kuulipilduja, millel on kõrge tulekiirus (2000 kuni 6000 lasku minutis). Välise toiteallikaga, tavaliselt elektrimootoriga, Gatlingi stiilis pöörlevad rauad.