Baltic Armaments Ascention Logo

Primetake

Asutatud 1991 aastal Ühendkuningriikides tootmaks linnupeletuspadruneid, Primetake toodab nüüdseks spetsialistide laskemoona, pumppüssipadruneid, lõhkeaineid ja avalikku korda tagavat varustust.

Tuginedes ettevõttesisese uurimis- ja arendusmeeskonna murrangulisele tööle, laienetika laskemoona valdkonnale, töötades välja uuendusliku valiku taktikalisi 12-gauge padruneid, mida saab kasutada kaitse-, julgeoleku-, sõjaväe- ja terrorismivastases sektoris. Hilisem kolimine uude spetsiaalselt ehitatud rajatisesse tähendas seda, et toodete valik suurenes veelgi. Nüüd ollakse juhtiv pidulike saluteerimispadrunite, pürotehnika / energeetika, EOD-padrunite, snaiprimoona, suitsu- ja tähelepanu hajutava, signaalitehnoloogia ning terrorismivastase laskemoona tarnija.

Lisaks erakordsele täpsusele ja usaldusväärsusele eristab Primetake’i konkurentidest meie teadus- ja arendusmeeskonna osavus toote kohandamisel ja sobitamisel vajaliku rakendusega (näiteks laskemoona sobitamine konkreetsete relvasüsteemidega).

 

Kvaliteet ja usaldusväärsus

Põhiväärtused on usaldusväärsus, täpsus, ohutus ja rakendusalased teadmised. See range eetos toetab nende tihedaid suhteid elitaarsete kasutajagruppidega kogu maailmas. Primetake on akrediteeritud ISO 9001: 2015 (samuti ISO 14001: 2015 ja ISO 45001: 2018 süsteemidega) ning saavutab oma iga-aastastes  auditites tavapäraselt null mittevastavusi. Meie tootmistöötajad kasutavad tipptasemel automaatikaseadmete kõrval täpseid manuaalseid protsesse. Primetake välja töötanud nende ettevõttesisesed teadus- ja arendusspetsialistid ning kõiki tooteid testitakse põhjalikult, et tagada nende vastavus rangetele kvaliteedistandarditele ja tehnilistele kirjeldustele.

 

Primetake Sortiment:

+ Tactical 12 Gauge Shells
+ Pürotehnika, suits ja tähelepanu eemale juhtimine
+ Pidulikud saluteerimispadrunid
+ Lindude hirmutamine ja metsloomade eest kaitse
+ Omega snaiper laskemoon
+ Spetsialistidele mõeldud laskemoon
+ Lõhkekehade hävitamine ja lammutamine
+ Avaliku korrahoiu tarvikud
+ Counter Drone tehnoloogia