Baltic Armaments Ascention Logo

Mõõtmine

Mõõtevahend on seade füüsikalise suuruse mõõtmiseks. Füüsikalistes teadustes, kvaliteedi tagamises ja inseneriteaduses on mõõtmine reaalmaailma objektide ja sündmuste füüsikaliste suuruste hankimise ja võrdlemise tegevus.

Ühikutena kasutatakse väljakujunenud standardobjekte ja sündmusi ning mõõtmisprotsess annab uuritava üksuse ja viidatud mõõtühiku kohta numbri. Mõõteriistad ja formaalsed katsemeetodid, mis määravad instrumendi kasutust, on vahendid, mille abil need arvude seosed saadakse.